De vier Kempengemeenten voeren een multimodale mobiliteitsstrategie uit om samen met het bedrijfsleven de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Kempenregio te verbeteren. De strategie richt zich op het versterken van de economische toplocatie, het verbeteren van het woon- en leefklimaat en het werken aan de energietransitie. De Kempische multimodale systeemgedachte nodigt uit anders te reizen dan met de auto. Via hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), vanuit een bovenregionale hub zal de totale Brainportregio bereikbaar zijn. Vanuit een fijnmazig netwerk van regionale hubs zetten we in op smart mobility; multimodale vervoerssystemen met voorzieningen aangesloten op de bestaande infrastructuur en OV-lijnen. Bestaande fietstrajecten worden opgewaardeerd om de bereikbaarheid, fietscomfort en directheid te garanderen en daarmee het fietsgebruik te stimuleren.

De Werkgeversaanpak

Vanaf 2017 werken op vijf economische toplocaties in de regio bedrijven en instellingen, campusbeheerders, eigenaren, onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden in community’s samen aan een betere en duurzame bereikbaarheid door gedragsbeïnvloeding van werknemers, studenten en bezoekers naar een meer duurzame manier van reizen resp. buiten de spits. Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) ondersteunt de vorming en projectontwikkeling van deze community’s. In dit project wordt de Werkgeversaanpak specifiek voor de regio de Kempen verder uitgewerkt. In 2019 is gestart met een community in de Kempen (de gemeenten Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden, Oirschot en Bergeijk zijn hierin betrokken). De werkgeversaanpak is gericht op het creëren van bewustwording bij werkgevers en werknemers voor minder autobewegingen (het verhogen van het aantal spitsmijdingen) én het leveren van een actieve bijdrage aan de gezamenlijke mobiliteitsambitie door een grotere mobiliteitsdeelname; door een duurzame gedragsverandering, zoals het gebruik van (elektrische) deelauto’s, (elektrische) (deel)fietsen en meer samen te rijden. Centrale vraagstuk van bereikbaarheid betreft hier het gebrek aan keuzemogelijkheden tussen modaliteiten. Openbaar vervoer is in de Kempen geconcentreerd op beperkte lijnen en deze sluiten beperkt of niet aan op bestaande werklocaties. Waardoor werkgevers minder aantrekkelijk(kunnen) zijn voor (toekomstige) werknemers en stagiair(e)s. De werkgeversaanpak richt zich op het bouwen van een langdurige en duurzame relatie met werkgevers in relatie tot de meerjaren-mobiliteitsstrategie van de Kempen. Door middel van een gecoördineerde werkgeversaanpak wordt de dagelijkse mobiliteit van werknemers en goederenvervoer geoptimaliseerd. De werkgeversaanpak vervult daarnaast een bredere rol. Naast de informerende, stimulerende en verbindende functie voor werkgevers levert de werkgeversaanpak een actieve inbreng in de planvorming van (infrastructurele) projecten.

Laatste ontwikkelingen

  • Voorbereidingen zijn gestart in 2017

Planning

  • Start uitvoering pilots 2020

Contactinformatie

Contactpersoon: Peter van Overdijk - Huis van de Brabantse Kempen
Telefoonnummer: (0497)512273
E-mail: info@brabantsekempen.eu

Gerelateerde informatie

Huis van de Brabantse Kempen(externe link)