De website voldoet nog niet volledig aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 op niveau AA.
Wij streven naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid(externe link).

Toegankelijkheidslabel

Status toegankelijkheidslabel van mobiliteitindekempen . Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.(externe link)

Reikwijdte verklaring

Deze verklaring geldt voor alle pagina’s op de website www.mobiliteitindekempen.nl.

Hoe wordt aan toegankelijkheid gewerkt?

Wij werken aan toegankelijkheid door:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Samen met de bouwer van de website lossen we de gevonden fouten op. 
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training van medewerkers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Vermindering van pdf-documenten op de website: Pdf-documenten zijn lastig te gebruiken wanneer ze niet goed gemaakt zijn. We willen dat belangrijke pdf-documenten voor iedereen toegankelijk zijn. Iedere maand bekijken we een aantal pdf-documenten. Oude en onnodige documenten worden verwijderd. Als het nodig is, passen we een pdf-document aan. 

Feedback

Heeft u moeite met het gebruik van de website? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Geef uw vraag of opmerking aan ons door via website@bladel.nl(externe link)