Snelle fietsverbinding de Kempen - Eindhoven

Om het gebruik van de fiets te bevorderen, moet het fietsnetwerk compleet zijn en van goede kwaliteit. Zo willen we bijvoorbeeld in de Kempen het fietsverkeer voor met name de langere afstanden in de dorpen tussen Reusel-De Mierden en Veldhoven/Eindhoven bevorderen door het realiseren van een snelle fietsverbinding.

In dit project kijken we met name welk tracé tussen Eersel en Veldhoven hiervoor het meest geschikt is.

Fietsverbindingen de Kempen is de uitwerking van de mobiliteitsvisie van de Kempen. De regionale fietsverbindingen in Veldhoven in vergelijking met de bereikbaarheid van het landelijk gebied en de omliggende steden en de stimulering van het fietsgebruik in subregio de Kempen horen hier ook bij. Project 054 is onderdeel van het project A2 Randweg. Het gaat om de snelle fietsverbindingen van Reusel via Veldhoven naar  de omliggende steden en van Bergeijk via Veldhoven naar de omliggende steden. Om ervoor te zorgen dat meer mensen de fiets pakken, moet het fietsnetwerk compleet zijn en van goede kwaliteit. Zo willen we bijvoorbeeld dat reizigers in de Kempen meer de fiets pakken, ook op  langere afstanden in de dorpen tussen Reusel-De Mierden en Veldhoven/Eindhoven. Dit doen we door het aanleggen van  een snelle fietsverbinding. In dit project kijken we met name welk tracé tussen Eersel en Veldhoven hiervoor het meest geschikt is.

Tevens maken we een fietsverbinding vanuit Eersel naar de bedrijventerrein Meerheide met een fietsbrug over de A67. Bijzonder in het project zijn diverse fietstunnels. Bij slimme maatregelen kunt u denken aan fietsverlichting, recreatieve routebordjes, kronkelpaden en een eenduidige uitstraling. Dit is een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak van de Snelle fietsverbinding De Kempen - Stedelijk gebied. Dergelijke maatregelen zorgen voor een verbeterde fietsroute waar meer fietsers gebruik van gaan maken.

Laatste ontwikkelingen

  • Verkenning/vooronderzoek is afgerond

Planning

In 2020 en de eerste helft van 2021 worden voor de snelle fietsverbindingen de Kempen voorlopige ontwerpen uitgewerkt. Daarna kan een start worden gemaakt met de verdere voorbereidingen en bestemmingsplanvoorbereidingen worden opgepakt.

Contactinformatie

Contactpersoon: Kevin Penninx
Telefoonnummer: +31 (0)497 - 551 455
E-mail: info@bergeijk.nl