Openbaar vervoer knooppunt in Veldhoven en/of Eersel

Om het gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met fiets en auto te bevorderen, worden de OV-knooppunten verbeterd door het bieden van meer voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, stallen e.d. en worden nieuwe knooppunten toegevoegd. Goede overstapmogelijkheden dragen bij aan een slimmer vervoerssysteem.

In dit project wordt onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van een OV-knooppunt in Veldhoven of in Eersel, waar reizigers te voet, op de fiets, met de bus of met de auto vanuit de Kempen uitstekend kunnen komen en met hoogwaardige voorzieningen kunnen overstappen op de OV-lijn naar Eindhoven. Mogelijke locatie(s) zijn het parkeerterrein bij Koningshof en/of het bestaand busstation Eersel.

Laatste ontwikkelingen

Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen.

Planning

  • Verkenning/vooronderzoek wordt gestart in 2019-2022
  • Onderzoek/planstudie in 2019-2022

Contactinformatie

Contactpersoon: Gerard Korsten
Telefoonnummer: (0497)531300
E-mail: g.korsten@eersel.nl