In 2012 ondertekenden diverse regionale partijen en de provincie Noord-Brabant het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarin staan afspraken over het aanleggen van een nieuwe N69 (als vervanging van de oude N69), investeringen in  water-, natuur-, landbouw-, landschap- en recreatieprojecten (Gebiedsimpuls) en lokale maatregelen die ieder dorp kan nemen om bijvoorbeeld sluiperverkeer tegen te gaan. Via de Gebiedsimpuls-komen er vrijliggende fietsverbindingen rondom de kern van Riethoven. Hieronder vallen de volgende projecten:

  • Fietspad Heuvel (Rotonde N397 Komgrens Riethoven)
  • Fietspad Schoolstraat – Kapelstraat (Riethoven)
  • Fietspad Broekhovenseweg (Riethoven)

Laatste ontwikkelingen

  • In juni 2018 is gestart met het voorontwerp bestemmingsplan.
  • Op 28 januari heeft een eerste informatieavond plaatsgevonden met grondeigenaren en direct belanghebbenden.
  • Op 16 april heeft een eerste algemene informatieavond plaatsgevonden en is de klankbordgroep geformeerd.

Planning

  • Voorontwerpbestemmingsplan ligt sinds 11 april 2019 ter inzage gedurende een periode van 6 weken.
  • Ontwerpbestemmingsplan, zomer 2019.
  • Vaststelling bestemmingsplan november 2019.
  • Uitvoering 2019-2022

Contactinformatie

Contactpersoon: Kevin Penninx
Telefoonnummer: +31 (0) 497 - 551 455
E-mail: info@bergeijk.nl

Gerelateerde informatie

Projectwebsite grenscorridor N69(externe link)