Grenscorridor N69 is een integrale opgave die bestaat uit een maatregelenpakket om de al tientallen jaren durende leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblematiek in het gebied op te lossen. Al tientallen jaren zien de dorpen in het grenscorridorgebied o.a. vrachtwagens dwars door hun dorpen rijden, hebben ze te maken met sluipverkeer en opstoppingen. Er komt nu een oplossing voor regionaal en lokaal verkeer én de ruimtelijke kwaliteit van het gebied wordt tegelijkertijd verbeterd.

In het project werken 25 partijen samen aan deze opgaven. De Kempengemeente Eersel en Bergeijk Liggen binnen de invloedssfeer van de N69 en zijn dan intensief betrokken. Diverse maatregelen worden dan ook door deze gemeenten uitgevoerd. Op de project website van Grenscorridor N69 vind u meer informatie over onder andere het ontwerp, aanvullende maatregelen en achtergrond.

Nulplus maatregelen Bergeijk

In 2012 ondertekenden diverse regionale partijen en de provincie Noord-Brabant het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarin staan afspraken over het aanleggen van een nieuwe N69 (als vervanging van de oude N69), investeringen in  water-, natuur-, landbouw-, landschap- en recreatieprojecten (Gebiedsimpuls) en lokale maatregelen die ieder dorp kan nemen om bijvoorbeeld sluipverkeer tegen te gaan (nulplusmaatregelen). Zo gaat Bergeijk wegen aanpassen om te zorgen dat men sneller kan doorrijden  en om sluipverkeer tegen te gaan.

Contactinformatie

Contactpersoon: Kevin Penninx
Telefoonnummer: +31 (0)497 - 551 455
E-mail: info@bergeijk.nl

  Nulplus maatregelen Eersel

  In 2012 ondertekenden diverse regionale partijen en de provincie Noord-Brabant het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarin staan afspraken over het aanleggen van een nieuwe N69 (als vervanging van de oude N69), investeringen in  water-, natuur-, landbouw-, landschap- en recreatieprojecten (Gebiedsimpuls) en lokale maatregelen die ieder dorp kan nemen om bijvoorbeeld sluipverkeer tegen te gaan. Zo worden wegen aangepast om sluipverkeer buiten de bebouwde kom van Eersel te verminderen zodat men sneller kan doorrijden. Daarnaast  wordt ook de rotonde N397/Schadewijk aangepast om beter verkeer erover te laten rijden.

  Contactinformatie

  Contactpersoon: Gerard Korsten
  Telefoonnummer: +31 (0)497 – 53 13 00
  E-mail: gemeente@eersel.nl

  Planning

  • Voorbereiding uitvoering 2021
  • Uitvoering 2021-2022