Twee jaar lang is er aan gebouwd maar op zaterdag 9 april 2022 is de Diepveldenweg Eersel – Bergeijk – N397 geopend voor het publiek. Een paar dagen later, op donderdag 14 april 2022, ging de weg open voor het verkeer. 

Het project isonderdeel van het Nulplus Maatregelenpakket gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarmee draagt de nieuwe weg (en het hele project) bij aan de doelstelling van het gebiedsakkoord N69 om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de grenscorridor N69 te verbeteren. Als onderdeel van het Nulplus Maatregelenpakket heeft de Diepveldenweg Eersel – Bergeijk ook nog een lokale afgeleide doelstelling. Deze doelstelling is tweeledig. Aan de ene kant de verbetering van de verkeersstructuur en het realiseren van een nieuwe noordelijke ontsluiting voor de kernen Bergeijk en Luyksgestel richting de N397. Aan de andere kant de afname van het sluipverkeer in de kern Eersel (m.n. Hazenstraat) die met de realisering van de nieuwe weg verwacht wordt. Dit sluipverkeer komt nu vooral uit Bergeijk en de achterliggende gebieden. Het zijn mensen die via Eersel een route naar Veldhoven en Eindhoven zoeken.

Met de komst van de Diepveldenweg ligt er een 60 km/uur weg met een lengte van ongeveer 4.900 meter. Deze begint op het zuidelijke deel van de Stökskesweg bij industrieterrein de Waterlaat in Bergeijk. De weg loopt grotendeels via het vrije veld aan de noordwest kant van Bergeijk naar de Provincialeweg N397. Daar is de weg ter hoogte van de Boevenheuvel met een rotonde aangesloten. Bij de kruising van de nieuwe Diepveldenweg met Stokkelen/Eerselsedijk is een kruising met voorrang voor het verkeer op de nieuwe weg. Om een veilige oversteek te maken voor fietsers en voetgangers zijn hier twee (kleine) fietstunnels gerealiseerd voor langzaam verkeer in de richting Bergeijk en Eersel (vice versa) op de Bergeijkesedijk/Stokkelen.

Het project is een samenwerking tussen de gemeenten Bergeijk, Eersel en de provincie Noord-Brabant.