De N284 tussen Reusel, Bladel en Hapert heeft dagelijks te maken met verkeersopstoppingen en conflicten tussen landbouwverkeer, autoverkeer en fietsers. Samen met de provincie Noord-Brabant werken de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden aan een planstudie van de weg. Hierin worden (grootschalige) technische aanpassingen tussen de aansluiting met de A67 op het Kempisch Bedrijven Park en de rotonde bij Reusel meegenomen. Kunnen ongelijkvloerse oversteekplaatsen voor fietsers en voor lokaal verkeer, slimme verkeerslichten en aanpassingen die zorgen dat er meer verkeer over de weg kan zorgen dat de weg geschikt is voor de toekomst?

Het project is onderdeel van een gebiedsopgave van 5 deelprojecten:

1. Herinrichting N284

Aan de provinciale weg N284 die door de Kempen loopt, vindt vanaf 2023/2024 groot onderhoud plaats. De weg wordt veilig aangelegd en ingepast in de groene omgeving. De kruispunten worden verbeterd, er komen twee extra fietstunnels die ook toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsroutes worden verbeterd, ov-haltes worden aangelegd of verplaatst en er komen maatregelen op het gebied van smart mobility. 

2. Flankerende maatregelen N284

 De bijbehorende maatregelen voor Bladel zijn: de aanleg van een verbindingsweg bij bedrijventerrein De Sleutel tussen de N284 en de Kleine Hoeven. Ook wordt  de Hallenstraat en Raambrug als fietsroute opnieuw ingericht. In de plannen voor het ontwikkelen van de Egyptische Poort houden we rekening mee met het aanleggen van nieuwe fietsmogelijkheden van en naar de nieuwe fietstunnel aan de Europalaan. Tot slot hoort de aanleg van een fietsroute tussen De Vliegert en de nieuwe fietstunnel aan de Lange Trekken bij dit deelproject.

3. Bereikbaarheid De Sleutel en Kleine Hoeven

 De bedrijventerreinen De Sleutel in Bladel en De Kleine Hoeven in Reusel hebben ieder één aansluiting op het regionale wegennet (N284). Dit maakt de bereikbaarheid kwetsbaar. Ook is er staat men in de spits met de auto vaker vast van en naar het bedrijventerrein. Door de twee bedrijventerreinen te verbinden en een extra aansluiting te maken op de N284 voor het verkeer tussen de twee bedrijventerreinen kan het verkeer verdeeld worden. Tevens wordt de fietsverbinding tussen de bedrijventerreinen verbeterd door het realiseren van een fietspaden.

4. Centrumplan Reusel, afwaardering Wilhelminalaan

 Doorgaand verkeer op de N284 met herkomst of bestemming in België rijdt door de kern Reusel. Door de wegen opnieuw in te richten en het verkeer langs noordzijde over de Randweg Oost-N269 te laten rijden, is er minder doorgaand verkeer Reusel en minder overlast. Het zal niet mogelijk zijn om alle verkeer om te leiden via een randweg.

5. Ontsluiting Landbouwkamer Reusel

 Het idee is om het gebied snel van de N284 te halen via de juiste wegen. In een later stadium kan een nieuwe weg, aangesloten op de E34/A67 in beeld komen, als dit blijkt uit onderzoek noodzakelijk te zijn. De aanleg van de nieuwe weg zorgt ervoor dat men sneller in De Kempen van A naar B kan via een nieuwe weg aan de westkant. Deze kan ook gebruikt worden als omleidingsroute (U-route) voor de A67 nabij Bladel.

Meer informatie

Meer informatie over de N284 vindt u op  www.N284.