Doorgaand verkeer op de N284 vanuit of naar België rijdt door de kern Reusel. Aan de noordoostzijde van Reusel kan de Randweg Oost-269 beschikbaar als alternatief voor doorgaand verkeer. Dat verkeer blijft echter veelal gebruik maken van de N284 door het centrum van Reusel. Er zal minder verkeersoverlast zijn in het centrum als  de wegen opnieuw worden ingericht en het verkeer hiervoor langs de noordzijde over de Randweg Oost-N269 te leiden.

We onderzoeken of een omleiding aan de noordwestzijde van Reusel nodig is. We combineren de werkzaamheden met het centrumplan en met de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden van de provincie Noord-Brabant.

Doorgaand verkeer op de N284 met herkomst of bestemming in België rijdt door de kern Reusel. Door de wegen opnieuw in te richten en het verkeer langs noordzijde over de Randweg Oost-N269 te laten rijden, is er minder doorgaand verkeer Reusel en minder overlast. Het zal niet mogelijk zijn om alle verkeer om te leiden via een randweg. 

Doorgaand verkeer op de N284 met herkomst of bestemming in België rijdt door de kern Reusel. Door de wegen her in te richten en de verkeersbewegingen beter langs de noordzijde over de Randweg Oost-N269 af te wikkelen, verbetert de leefbaarheid in Reusel. Het zal niet mogelijk zijn om alle verkeer af te vangen, daardoor dient de vormgeving van de wegen in de kern als erftoegangsweg met enige verkeersfunctie te worden vormgegeven.

Hierbij zal (in relatie met het project snelle fietsverbinding de Kempen) ook een goede fietsstructuur worden gerealiseerd.

Laatste ontwikkelingen

  • In 2016 is een verkennende studie gestart
  • In 2017 en 2018 is de Turnhoutseweg heringericht
  • 15 december 2018 heeft Provincie Noord Brabant het eigendom en beheer van Wilhelminalaan (N284) overgedragen aan de gemeente Reusel-De Mierden

Planning

  • Afronding van het gehele project - 2027

Contactinformatie

Contactpersoon: Guus Stappaerts
Telefoonnummer: +31 (0)497 – 650 650
E-mail: gemeente@reuseldemierden.nl