Mobiliteitshub De Kempen A67

Het project pilot HUB de Kempen is gericht om één Mobility HUB te realiseren in de Kempen. Deze HUB maakt deel uit van  de regiobrede Mobility HUBS. Doel is om als Kempenregio op korte termijn te leren van deze hubs. We stemmen af met de klankbordgroep en delen onze kennis. Ook is er afstemming met de MaaS Pilot Eindhoven, een ander pilot project. De HUB komt aan een as waar diverse wegen binnen de Kempen bij elkaar komen. Het heeft twee hoofddoelen:

  1. Het landelijk gebied kennis laten maken met verschillende vervoersmogelijkheden en de keuze hierin
  2. Het versterken van openbaar vervoer in de regio en deze beter op elkaar laten aansluiten.

De HUB zorgt ervoor dat reizigers (ook van verder af) sneller hun auto parkeren bij de HUB en het laatste deel van hun reis overstappen op het Openbaar Vervoer of bijvoorbeeld (elektrische) fiets die bij de HUB wordt aangeboden. Voor deze pilot stellen we een business case op waar o.a. de onderzoeksresultaten  in staan van welke manieren van reizen aangeboden dienen te worden voor het landelijk gebied en op welke plek(ken) dit het beste kan gebeuren. Deze pilot hangt samen met het project werkgeversaanpak de Kempen, het innovatieve vervoersconcept f'kes meerijden en BIG DATA De Kempen. Met deze pilot hopen we dat reizigers anders gaan reizen in de regio en wat meer de auto laten staan.

Planning

  • Verkenning/vooronderzoek (2017-2018,2019-2022)
  • Onderzoek/planstudie (2019-2022)
  • voorbereiding uitvoering (2019-2022)
  • Uitvoering (2019-2022)

Contactinformatie

Contactpersoon: Jos Wijnen
Telefoonnummer: +31 (0)497 – 51 22 73
E-mail: jwijnen@brabantsekempen.nl