Pagina opties

Groter

Optimaliseren fietsverbindingen Riethoven

In 2012 ondertekenden diverse regionale partijen en de provincie Noord-Brabant het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. In het kader van de Gebiedsimpuls-maatregelen (een reeks kwaliteit verbeterende maatregelen op het gebied van water, natuur, landbouw, landschap en recreatie) worden vrij liggende fietsverbindingen gerealiseerd rondom de kern van Riethoven. Hieronder vallen de volgende projecten:

  • Fietspad Heuvel (Rotonde N397 Komgrens Riethoven)
  • Fietspad Schoolstraat – Kapelstraat (Riethoven)
  • Fietspad Broekhovenseweg (Riethoven)

Laatste ontwikkelingen

  • In juni 2018 is gestart met het voorontwerp bestemmingsplan.
  • Op 28 januari heeft een eerste informatieavond plaatsgevonden met grondeigenaren en direct belanghebbenden.
  • Op 16 april heeft een eerste algemene informatieavond plaatsgevonden en is de klankbordgroep geformeerd.

Planning

  • Voorontwerpbestemmingsplan ligt sinds 11 april 2019 ter inzage gedurende een periode van 6 weken.
  • Ontwerpbestemmingsplan, zomer 2019.
  • Vaststelling bestemmingsplan november 2019.
  • Uitvoering 2019-2022

Contactinformatie

Contactpersoon: Kevin Penninx
Telefoonnummer: (0497)551455
E-mail: info@bergeijk.nl

Gerelateerde informatie

Projectwebsite grenscorridor N69