Pagina opties

Groter

Verslag inloopbijeenkomst 3 juli 2019 (10-07-2019)

De provinciale weg N284 verbindt vele dorpen in de Kempen. Deze weg is aan groot onderhoud toe. Kijkend naar de doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn er op deze weg diverse knelpunten. Door deze knelpunten ontstaan regionale problemen zoals files op spitstijden, sluipverkeer door dorpen en gevaarlijke punten voor fietsers en voetgangers om over te steken. De provincie Noord-Brabant en gemeenten Bladel en Reusel–De Mierden gaan onderzoeken hoe deze knelpunten kunnen worden opgelost en wil uiteindelijk komen tot een voorkeursalternatief voor een vernieuwde N284. Voor dit onderzoek hebben provincie en gemeenten ingenieurs-en adviesbureau Antea Group gekozen.

Voorkeursalternatief als resultaat

Een robuuste en toekomstbestendige N284 is nodig om fijn te kunnen (blijven) wonen en werken in de regio. Een (omvangrijke) investering in dit gebied vereist een keuze voor een passende, realistische en oplossing voor de lange termijn, maar vraagt ook om het aanpakken van de knelpunten op de korte termijn. Bij de aanpak van de N284 houden de provincie en gemeenten rekening met de ontwikkeling van bedrijven, woningen in de regio en duurzaamheid. Naast het bestaande tracé kijken de samenwerkingspartners ook naar oplossingen buiten dit tracé. Waardevolle informatie van mensen die in het gebied wonen en werken willen de partners graag ophalen om te verwerken in verschillende scenario’s voor de vernieuwde N284. Hieruit vloeit uiteindelijk een voorkeursalternatief uit.

Inloopbijeenkomst

Op woensdagavond 3 juli organiseerden de samenwerkingspartners voor geïnteresseerden een inloopavond van 19.00 uur tot 21.00 uur bij Cultureel Centrum Den Herd (Emmaplein 4 in Bladel). Circa 60 bezoekers kregen een presentatie over het project N284 en het proces. Daarna kon men bij verschillende tafels meer te weten komen over bijvoorbeeld onderzoek dat gedaan wordt, ruimtelijke ordening en andere regionale projecten die een link hebben met de N284.

De (eerste) kans om te reageren en input te leveren voor de scenario’s werd goed aangegrepen. Goede gesprekken zijn gevoerd over de weg in zijn omgeving; verkeer, fiets, openbaar vervoer, Kempen, landschap, water werden daarbij veelvuldig genoemd. Daarbij kon men de reacties noteren in een speciale webtool (www.n284.nl). Veel reacties waren er van bewoners in Hapert en Bladel over geluid en trillingen.  De sfeer was informeel waarbij alle gelegenheid was om vragen te stellen.

Een veel gestelde vraag ging bijvoorbeeld over de scope van het project en een nieuwe aansluiting op de A67.  De samenwerkingspartners werken aan de N284 vanwege groot onderhoud dat moet plaats vinden. Zij kijken daarbij in het gebied wat de beste oplossing is voor de vernieuwde weg. De scope van het project is de N284 tussen Reusel (rotonde) via Bladel tot de aansluiting op de A67 bij het Kempisch bedrijvenpark. Een nieuwe aansluitingen op de A67 hoort daar niet bij.  

Meepraten en meedenken? Dat kan via www.n284.nl

Kon u de inloopavond niet aanwezig zijn, maar wilt u ook graag meepraten en meedenken over mogelijke oplossingen? Via de webtool op www.N284.nl kunt u deze zomer tot 31 augustus nog uw wensen of tips rondom de N284 achterlaten.

Meer informatie