Pagina opties

Groter

Plan Diepveldenweg Eersel-Bergeijk goed ontvangen (08-08-2018)

Visualisatie Diepveldenweg

Op donderdag 5 juli 2018 vond er in het gemeentehuis van Bergeijk een informatieavond plaats over de Diepveldenweg. Deze bijeenkomst was voor burgers en ge├»nteresseerden van zowel de gemeente Bergeijk als van de gemeente Eersel.

De Diepveldenweg is een nieuwe 60km/uur weg die vanuit bedrijventerrein Waterlaat via het middengebied tussen Bergeijk en Eersel met een rotonde aansluit op de provinciale weg N397. Deze bijeenkomst was een vervolg op eerdere informatiebijeenkomsten over het trac├ę van de Diepveldenweg. Er is een toelichting gegeven op het verkeerskundig en landschappelijk ontwerp en het voorontwerp bestemmingsplan dat vanaf week 26 ter inzage is gegaan.  

Het project is een samenwerking tussen de gemeenten Bergeijk, Eersel en de provincie Noord-Brabant en is onderdeel van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Het gebiedsakkoord is een gebiedsontwikkeling waarbij regionale partners vanuit de verschillende disciplines zorgvuldig samenwerken aan een betere leefomgeving en bereikbaarheid van de regio.