Pagina opties

Groter

Ontsluiting bedrijventerreinen De Sleutel en Kleine Hoeve een stap dichterbij (19-12-2018)

Ontsluiting Kleine Hoeve

In de zomer is een volgende stap gezet in het onderzoek naar een betere ontsluiting van bedrijventerreinen De Sleutel en de Kleine Hoeven. Er zijn verkeerstellingen uitgevoerd om de verkeerseffecten te kunnen berekenen en analyseren.

Op basis van de tellingen is een eerste ontwerptekening gemaakt voor de nieuwe infrastructuur. Een landschapsarchitecte heeft vier scenario’s uitgewerkt, rekening houdend met landschapswaarden en ecologie en de noodzaak voor extra water-retentie van bedrijventerrein De Sleutel.

De komende periode worden de kosten van de verschillende plandelen geraamd en worden de plannen besproken met de belanghebbenden waaronder de werkgroep verkeer en vervoer van bedrijventerrein De Sleutel en de ondernemersvereniging.