Pagina opties

Groter

Onderzoek naar aanpak N284 officieel (08-08-2018)

De provincie Noord-Brabant, gemeenten Reusel-De Mierden en Bladel zijn een planstudie gestart naar de herinrichting van de provinciale weg N284 over het Kempisch bedrijvenpark, langs Hapert en Bladel tot aan Reusel. Het doel van dit project is het verbeteren van de bereikbaarheid, de doorstroming, de oversteekbaarheid, de veiligheid van de weg en een betere ruimtelijke inpassing.

Daarmee willen we de Kempen aantrekkelijk houden voor de vestiging van bedrijven en het leefklimaat verbeteren. Tevens is groot onderhoud aan de provinciale weg noodzakelijk.

Laatste ontwikkelingen

Op 12 april hebben de provincie Noord-Brabant, Gemeente Bladel en gemeente Reusel-De Mierden een samenwerkingsovereenkomst getekend. Samen gaan we onderzoeken hoe de doorstroming van de N284 kan worden geoptimaliseerd.

Planning

  • Studie en voorbereidingen – 2018 en 2019
  • Start uitvoering (in deelprojecten) – 2020 tot en met 2026

Contactinformatie

Contactpersoon: Roland Mallens
Telefoonnummer: (0497)361636
E-mail: info@bladel.nl