Pagina opties

Groter

De Kempen presenteren voorstel voor regionale mobiliteitshub (29-04-2020)

Vervoerssysteem moet leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio vergroten

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden zetten in op een regionaal systeem van overstappunten. Zogenoemde ‘mobiliteitshubs’ moeten zorgen dat we vaker de auto laten staan. Dat staat in het plan om de bereikbaarheid van de Kempen en de Brainportregio te verbeteren. De Kempen moeten zo nog aantrekkelijker worden om in te wonen en vooral ook een goed vestigingsklimaat opleveren voor bedrijven. Dit alles om de leefbaarheid van de Kempen te verbeteren en voorzieningen voor het gebied te behouden.

De economische ontwikkeling in onze Brainportregio ligt al 10 jaar boven het landelijk gemiddelde. Fantastisch voor onze economie, maar nadelig voor de steeds toenemende verkeersdrukte. Er staat steeds vaker file op de A67 en randweg A2/N2. En veel sluipverkeer maakt gebruikt van de Kempen om in de stad te komen. Om de Kempen en verschillende omliggende drukke locaties (‘economische hotspots’) goed bereikbaar te houden, werken de Kempengemeenten samen met de rest van de Brainportregio aan duurzame oplossingen. Verbeterd openbaar vervoer en verschillende deelsystemen kunnen hierin goede reisalternatieven bieden voor de auto. “We willen enerzijds de A67 ontlasten en anderzijds de Kempen beter bereikbaar maken met de fiets en het openbaar vervoer,” aldus wethouder Kraaijeveld van de gemeente Eersel die als projectbestuurder betrokken is bij deze plannen.

Regionale hub in de Kempen

In 2025 hopen de Kempengemeenten de regionale mobiliteitshub te realiseren aan de A67 ter hoogte van Eersel. Deze hub wordt een parkeervoorziening boven de snelweg. Met snelle openbaar vervoersverbindingen, fiets of deelvervoer kunnen mensen vanuit hier verder reizen richting stad of verschillende bedrijventerreinen. Zo komen hier verbindingen naar Hapert, Bladel, Reusel en Bergeijk. Uiteindelijk moeten er op verschillende plekken in de Brainportregio dergelijke hubs ontstaan die met elkaar in verbinding staan en de reiziger faciliteren in een efficiënte en duurzame reis.

Bereikbaarheid van de dorpen

Op verschillende strategische plaatsen komen er ook lokale hubs en dorphubs. Hier komen (elektrische) deelfietsen, -scooters en -auto’s te staan en/of rijdt openbaar vervoer. Dit moet de bereikbaarheid tussen de dorpen verbeteren, ook onderling. Deze lokale hubs staan vervolgens weer in verbinding met de grotere regionale hub aan de A67. In de Kempen werken bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen intensief samen aan deze plannen. In afstemming met bedrijven uit het stedelijk gebied (o.a. HTCE, De Run en de TU/e-campus) gaan zij vanuit de werkgeversaanpak inzetten op gedragsverandering. Onder andere via werkgevers en een gedragsveranderingsstrategie wordt deze andere manier van reizen gestimuleerd  

Samenwerken aan businesscase

De regionale hub moet een jaarlijkse besparing opleveren van circa 15 miljoen autokilometers zo blijkt uit een eerste verkenning. Hiermee kan de hub een aanzienlijke bijdrage leveren aan CO2-besparing. Daarnaast krijgt de hub een energieopwekkende functie door het toepassen van de meest actuele, innovatieve technieken. De plannen worden op het moment nader onderzocht en verder concreet gemaakt. Gemeenten, Provincie Brabant en het Rijk werken samen met het bedrijfsleven om tot een sluitende businesscase en realisatie te komen. Kraaijeveld is enthousiast over de plannen: “Hiermee realiseren we een duurzame, bereikbare en leefbare regio die een belangrijke bijdrage levert aan het economisch klimaat voor de Brainportregio.”

Te downloaden: