Pagina opties

Groter

Nieuws

 • Werken aan de website

  De komende perioden werken wij aan het verbeteren deze website. Informatie over aanstaande en lopende projecten wordt continu toegevoegd en aangepast. Hiermee houden we u zo goed mogelijk op de hoogte hoe we de Kempen bereikbaar blijven houden en verbeteren.

 • De Kempen presenteren voorstel voor regionale mobiliteitshub

  Vervoerssysteem moet leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio vergroten

  De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden zetten in op een regionaal systeem van overstappunten. Zogenoemde ‘mobiliteitshubs’ moeten zorgen dat we vaker de auto laten staan. Dat staat in het plan om de bereikbaarheid van de Kempen en de Brainportregio te verbeteren. De Kempen moeten zo nog aantrekkelijker worden om in te wonen en vooral ook een goed vestigingsklimaat opleveren voor bedrijven. Dit alles om de leefbaarheid van de Kempen te verbeteren en voorzieningen voor het gebied te behouden.

  Lees meer
 • Files en sluipverkeer N284 in 2026 verleden tijd

  Aan de provinciale weg N284 die dwars door de Kempen loopt, vindt vanaf 2023/2024 groot onderhoud plaats. De weg en omgeving worden aangepakt. In het door de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden gekozen voorkeursalternatief zijn doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid sleutelwoorden. Diverse kruispunten worden verbeterd, er komen twee extra fietstunnels, fietsroutes worden aangelegd, ov-haltes worden aangelegd of verplaatst en er komen maatregelen op het gebied van smart mobility. Voor het verbeteren van de N284 tussen Reusel – A67 wordt in totaal 40 miljoen euro gereserveerd.

  Lees meer
 • Kempengemeenten sluiten regiodeal

  De vijf Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) hebben de handen ineen geslagen om de Kempenregio bereikbaar te houden en de overlast van auto verkeer te beperken. De gemeenten gaan tot 2030 fasegewijs een pakket van maatregelen uitvoeren die de mobiliteit van de Kempen naar de Brainportregio moet verbeteren, maar daarbij de leefbaarheid van de Kempen niet uit het oog verliest.

  Lees meer
 • Op weg naar betere mobiliteit in De Kempen

  De vijf Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot) hebben de handen ineen geslagen om de Kempenregio bereikbaar te houden en de overlast van verkeer te beperken. De Kempengemeenten beschikken over een goed innovatieklimaat, vooral vanwege de ligging binnen Brainport. Deze regio wordt beschouwd als een van de belangrijkste kennis- en innovatieregio’s van Europa. Er wonen 87.000 mensen en het bedrijfsleven telt meer dan 650 ondernemingen.

  Lees meer
 • Verslag inloopbijeenkomst 3 juli 2019

  De provinciale weg N284 verbindt vele dorpen in de Kempen. Deze weg is aan groot onderhoud toe. Kijkend naar de doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn er op deze weg diverse knelpunten. Door deze knelpunten ontstaan regionale problemen zoals files op spitstijden, sluipverkeer door dorpen en gevaarlijke punten voor fietsers en voetgangers om over te steken. De provincie Noord-Brabant en gemeenten Bladel en Reusel–De Mierden gaan onderzoeken hoe deze knelpunten kunnen worden opgelost en wil uiteindelijk komen tot een voorkeursalternatief voor een vernieuwde N284. Voor dit onderzoek hebben provincie en gemeenten ingenieurs-en adviesbureau Antea Group gekozen.

  Lees meer
 • Onderzoek naar oplossingen knelpunten N284 gestart

  De provinciale weg N284 verbindt vele dorpen in de Kempen. Deze weg is aan groot onderhoud toe. Kijkend naar de doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn er op deze weg diverse knelpunten. Door deze knelpunten ontstaan regionale problemen zoals files op spitstijden, sluipverkeer door dorpen en gevaarlijke punten voor fietsers en voetgangers om over te steken.

  Lees meer
 • Help jij mee de bereikbaarheid van de Kempen te verbeteren?

  Win een balonvaart

  Ben jij werkzaam in de Kempen? Help mee mee de bereikbaarheid van de Kempen te verbeteren door het invullen van deze enquête! En win een Ballonvaart!

  Lees meer
 • Ontsluiting bedrijventerreinen De Sleutel en Kleine Hoeve een stap dichterbij

  Ontsluiting Kleine Hoeve

  In de zomer is een volgende stap gezet in het onderzoek naar een betere ontsluiting van bedrijventerreinen De Sleutel en de Kleine Hoeven. Er zijn verkeerstellingen uitgevoerd om de verkeerseffecten te kunnen berekenen en analyseren.

  Lees meer
 • De samenwerkingsovereenkomst is getekend!

  Op 12 december 2018 hebben de 21 gemeenten, die samenwerken in de Bereikbaarheidsagenda, de belangrijke samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda ondertekend. Ook is op 4 december 2018 de Subsidieregeling Bereikbaarheidsakkoord vastgesteld, die het mogelijk maakt om aan projecten uit de Bereikbaarheidsagenda subsidie te verstrekken, met een totaal van € 55.750.000,-.

  Lees meer
 • Onderzoek naar aanpak N284 officieel

  De provincie Noord-Brabant, gemeenten Reusel-De Mierden en Bladel zijn een planstudie gestart naar de herinrichting van de provinciale weg N284 over het Kempisch bedrijvenpark, langs Hapert en Bladel tot aan Reusel. Het doel van dit project is het verbeteren van de bereikbaarheid, de doorstroming, de oversteekbaarheid, de veiligheid van de weg en een betere ruimtelijke inpassing.

  Lees meer
 • Plan Diepveldenweg Eersel-Bergeijk goed ontvangen

  Visualisatie Diepveldenweg

  Op donderdag 5 juli 2018 vond er in het gemeentehuis van Bergeijk een informatieavond plaats over de Diepveldenweg. Deze bijeenkomst was voor burgers en geïnteresseerden van zowel de gemeente Bergeijk als van de gemeente Eersel.

  Lees meer