Pagina opties

Groter

Nieuws

 • Kempengemeenten sluiten regiodeal

  OP WEG NAAR BETERE BEREIKBAARHEID VAN DE KEMPEN

  De vijf Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) hebben de handen ineen geslagen om de Kempenregio bereikbaar te houden en de overlast van auto verkeer te beperken. De gemeenten gaan tot 2030 fasegewijs een pakket van maatregelen uitvoeren die de mobiliteit van de Kempen naar de Brainportregio moet verbeteren, maar daarbij de leefbaarheid van de Kempen niet uit het oog verliest.

  Lees meer
 • Op weg naar betere mobiliteit in De Kempen

  De vijf Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot) hebben de handen ineen geslagen om de Kempenregio bereikbaar te houden en de overlast van verkeer te beperken. De Kempengemeenten beschikken over een goed innovatieklimaat, vooral vanwege de ligging binnen Brainport. Deze regio wordt beschouwd als een van de belangrijkste kennis- en innovatieregio’s van Europa. Er wonen 87.000 mensen en het bedrijfsleven telt meer dan 650 ondernemingen.

  Lees meer
 • Verslag inloopbijeenkomst 3 juli 2019

  De provinciale weg N284 verbindt vele dorpen in de Kempen. Deze weg is aan groot onderhoud toe. Kijkend naar de doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn er op deze weg diverse knelpunten. Door deze knelpunten ontstaan regionale problemen zoals files op spitstijden, sluipverkeer door dorpen en gevaarlijke punten voor fietsers en voetgangers om over te steken. De provincie Noord-Brabant en gemeenten Bladel en Reusel–De Mierden gaan onderzoeken hoe deze knelpunten kunnen worden opgelost en wil uiteindelijk komen tot een voorkeursalternatief voor een vernieuwde N284. Voor dit onderzoek hebben provincie en gemeenten ingenieurs-en adviesbureau Antea Group gekozen.

  Lees meer
 • Onderzoek naar oplossingen knelpunten N284 gestart

  De provinciale weg N284 verbindt vele dorpen in de Kempen. Deze weg is aan groot onderhoud toe. Kijkend naar de doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn er op deze weg diverse knelpunten. Door deze knelpunten ontstaan regionale problemen zoals files op spitstijden, sluipverkeer door dorpen en gevaarlijke punten voor fietsers en voetgangers om over te steken.

  Lees meer
 • Help jij mee de bereikbaarheid van de Kempen te verbeteren?

  Win een balonvaart

  Ben jij werkzaam in de Kempen? Help mee mee de bereikbaarheid van de Kempen te verbeteren door het invullen van deze enquête! En win een Ballonvaart!

  Lees meer
 • Ontsluiting bedrijventerreinen De Sleutel en Kleine Hoeve een stap dichterbij

  Ontsluiting Kleine Hoeve

  In de zomer is een volgende stap gezet in het onderzoek naar een betere ontsluiting van bedrijventerreinen De Sleutel en de Kleine Hoeven. Er zijn verkeerstellingen uitgevoerd om de verkeerseffecten te kunnen berekenen en analyseren.

  Lees meer
 • De samenwerkingsovereenkomst is getekend!

  Op 12 december 2018 hebben de 21 gemeenten, die samenwerken in de Bereikbaarheidsagenda, de belangrijke samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda ondertekend. Ook is op 4 december 2018 de Subsidieregeling Bereikbaarheidsakkoord vastgesteld, die het mogelijk maakt om aan projecten uit de Bereikbaarheidsagenda subsidie te verstrekken, met een totaal van € 55.750.000,-.

  Lees meer
 • Onderzoek naar aanpak N284 officieel

  De provincie Noord-Brabant, gemeenten Reusel-De Mierden en Bladel zijn een planstudie gestart naar de herinrichting van de provinciale weg N284 over het Kempisch bedrijvenpark, langs Hapert en Bladel tot aan Reusel. Het doel van dit project is het verbeteren van de bereikbaarheid, de doorstroming, de oversteekbaarheid, de veiligheid van de weg en een betere ruimtelijke inpassing.

  Lees meer
 • Plan Diepveldenweg Eersel-Bergeijk goed ontvangen

  Visualisatie Diepveldenweg

  Op donderdag 5 juli 2018 vond er in het gemeentehuis van Bergeijk een informatieavond plaats over de Diepveldenweg. Deze bijeenkomst was voor burgers en geïnteresseerden van zowel de gemeente Bergeijk als van de gemeente Eersel.

  Lees meer