Pagina opties

Groter

Innovatieve vervoersconcepten en werkgeversaanpak

Met innovatieve vervoersconcepten bedoelen we betaalbare en vernieuwende vervoerconcepten die de bereikbaarheid verbeteren. Het gaat dan om de bereikbaarheid van de kleine kernen en economische en recreatieve toplocaties in, van en naar de Kempen. Samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en gemeenten ontwikkelen we een voor de Kempen passend vervoerssysteem als aanvulling op het openbare vervoer. Belangrijk onderdeel is een duurzame verandering van het mobiliteitsgedrag; van werknemers, bezoekers en inwoners. Het bedrijfsleven werkt hierin samen met het Huis van de Brabantse Kempen en de Kempengemeenten.

Huis van de Brabantse Kempen

Laatste ontwikkelingen

  • Voorbereidingen zijn gestart in 2017

Planning

  • Start uitvoering pilots 2020

Contactinformatie

Contactpersoon: Peter van Overdijk - Huis van de Brabantse Kempen
Telefoonnummer: (0497)512273
E-mail: info@brabantsekempen.eu

Gerelateerde informatie

Huis van de Brabantse Kempen