Pagina opties

Groter

Grenscorridor N69

Grenscorridor N69 is een integrale opgave die bestaat uit een maatregelenpakket om de al tientallen jaren durende leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblematiek in het gebied op te lossen. Al tientallen jaren zien de dorpen in het grenscorridorgebied o.a. vrachtwagens dwars door hun dorpen rijden, hebben ze te maken met sluipverkeer en opstoppingen. Er komt nu een oplossing voor regionaal en lokaal verkeer én de ruimtelijke kwaliteit van het gebied wordt tegelijkertijd verbeterd.

In het project werken 25 partijen samen aan deze opgaven. De Kempengemeente Eersel en Bergeijk Liggen binnen de invloedssfeer van de N69 en zijn dan intensief betrokken. Diverse maatregelen worden dan ook door deze gemeenten uitgevoerd. Op de project website van Grenscorridor N69 vind u meer informatie over onder andere het ontwerp, aanvullende maatregelen en achtergrond.

Gerelateerde informatie

GrenscorridorN69.nl