Pagina opties

Groter

Doorstroming A67 Eersel - de Hogt

Voor het wegvak A67 tussen Eersel en knooppunt De Hogt is nog niet onderzocht of verbreding bijdraagt aan de verbetering van de doorstroming. Toch is het cruciaal voor de bereikbaarheid van het gebied ten zuiden en westen van Eindhoven (waaronder de Kempen) dat de doorstroming op dit deel van de A67 ook na openstelling van de N69/Westparallel goed blijft. Ook hebben ongevallen op de A67 grote nadelige effecten voor de bereikbaarheid en verkeersoverlast in de regio. Het project omvat een lobby bij de rijksoverheid en een onderzoek naar verbetering van de doorstroming op A67 tussen Eersel en De Hogt, met als doel het opstarten van een onderzoek naar de haalbaarheid en effecten van verbreding van de A67. 

Laatste ontwikkelingen

Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen.

Planning

Studie en uitvoering nog niet gepland

Contactinformatie

Contactpersoon: Martin Wouters
Telefoonnummer: (0497)361636
E-mail: info@bladel.nl