Pagina opties

Groter

Aanpak sluipverkeer in de Kempen

Het betreft een samenhangend Kempisch maatregelenpakket om de overlast van autoverkeer in de kleine kernen ten noorden van de A67 weg te nemen. Doorgaand verkeer wordt afgeleid naar de daarvoor geschikte regionale autoroutes. Ook wordt bekeken of het mogelijk is om doorgaande wegen in de kernen in te richten als fietsstraat om het autoverkeer te verminderen.

Laatste ontwikkelingen

Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen.

Planning

  • Verkenning/vooronderzoek wordt gestart in 2018
  • Onderzoek/planstudie in 2019-2022
  • Voorbereiding uitvoering/uitvoering in 2019-2022

Contactinformatie

Contactpersoon: Gerard Korsten
Telefoonnummer: (0497)531300
E-mail: info@eersel.nl