Op de A67 tussen Eersel en knooppunt De Hogt is uit de probleemanalyse Randweg Eindhoven en het MIRT onderzoek Brainport bereikbaar gebleken dat er veel opstoppingen komen op dit deel tussen het jaar 2030 en 2040. Dit heeft duidelijk gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied ten zuiden en westen van Eindhoven (waaronder de Kempen). Sluipverkeer zoekt zijn weg door de Kempendorpen. Ook zorgen ongevallen op de A67 voor overlast in de regio. Om reizigers een alternatief te bieden werken we aan multimodale verbindingen. Een verbreding lijkt nodig. We willen dat dit meer op de kaart komt te staan bij de Tweede Kamer en vragen om een onderzoek naar verbetering van de doorstroming op A67 tussen Eersel en De Hogt. En uiteindelijk het liefst een onderzoek naar de mogelijkheden van een verbreding van de A67 en de gevolgen hiervan.

Laatste ontwikkelingen

Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen.

Planning

  • Verkenning/Vooronderzoek (2017-2018, 2019-2022)
  • Onderzoek/Planstudie (2019-2022)
  • Uitvoering (2023-2030)

Contactinformatie

Contactpersoon: Martin Wouters
Telefoonnummer: +31 (0)497 - 36 16 36
E-mail: info@bladel.nl